ข่าวศรีพิบูล

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

ค้นหาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้งและวิทยาเขตของเรา

แผนที่การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง

รับข่าวสารผ่านทางอีเมล

ท่านจะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ https://sdgs.psru.ac.th/

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
web counter