ติดต่อสอบถาม

ส่วนวังจันทน์เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927

ส่วนทะเลแก้วเลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5526-7000
โทรสาร 0-5526-7058
อีเมล์ : saraban@psru.ac.th

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.