เริ่มแล้ว การประเมินการสอนออนไลน์

นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่าน สามารถประเมินการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2566

 

😍ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 นี้ เข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์

😍ลิงก์เข้าประเมินการสอน http://assess.psru.ac.th/

⛳️นักศึกษาลืมรหัสผ่าน แอดไลน์บริการ IT มรพส. เพื่อเข้าดูรหัสผ่านได้เลย

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.