ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งกำลังเเรงใจแรงเชียร์ ให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

⚽️🏀ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ 🌟

🏟️ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

📅 ในระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2566

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

# SPORT Pibulsongkram

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.