หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กำหนดการประชุม นักศึกษาหอพัก (รายเก่า) เพื่อให้นักศึกษาหอพักเข้าใช้โปรแกรมระบบหอพักนักศึกษา

📌 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมหอพักนักศึกษา ตามเมนูต่างๆ

📌 ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

📍 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 ผ่านทางเพจหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม https://www.facebook.com/thalakaew

🕐เวลา 10.00 น – 12.00 น.

#คู่มือการใช้โปรแกรมระบบหอพักนักศึกษาhttps://sas.psru.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/คู่มือ-หอพักสำหรับนักศึกษา-รายเก่า.pdf

#ประกาศการชำระค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา2566 https://sas.psru.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศ-มรพส.-เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรา.pdf

☎️ 055-267005

#เรือนธรรมเรือนปัญญาเรือนสุข

#หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#PSRUDormCaring

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.