#ศึกชนช้าง มาแล้ว

เชิญชมความงดงามของกล้วยไม้พันธุ์ช้าง และกล้วยไม้ไทยกว่า 1,000 สายพันธุ์ รวมทั้งมหกรรมความสนุกแบบจัดเต็ม 14 – 20 ก.พ. 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.