คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
▪️ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ เรียนทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567” 💥 รุ่นที่ 5 💥
✅ กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 15 มีนาคม 2567
✅ ช่องทางการรับสมัคร
🔴 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 * เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ *
🔴 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ระบุหน้าซอง : สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567)
*หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ “สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 เทอม” แทนสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา*
✅ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท
✅ ดาวโหลดใบสมัคร – เอกสารหลักเกณฑ์ คลิกที่นี่ https://citly.me/I2GjQ #ผู้ช่วยพยายาล #หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล #สมัครเรียน #NSPSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.