มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 🌪 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (QUOTA) ทั่วประเทศ

🔴รายละเอียดของสาขาที่เปิดในแต่ละคณะ https://sites.google.com/psru.ac.th/psru67
💻 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2567 สมัครเรียน . . . คลิกที่นี่ https://reg.psru.ac.th
📃 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาที่มีสอบ) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
💡สอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาที่มีสอบ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
 🏫ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 🟢 กรณีไม่มีสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และกรณีสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
☎️ 061-9128976
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
🚀🛰 #DEK67 #DEKTCAS67

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.