ชม-เชียร์ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "PSRU GAMES" ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ส่วนทะเลแก้ว

ชม-เชียร์ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ส่วนทะเลแก้ว
▪️ พิธีเปิด วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ
▪️ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ
#ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา
⚽️1. ฟุตบอล (ชาย)
⚽️2. ฟุตซอล (ชาย,หญิง)
🏐3. วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง)
🏐4. เปตอง (ชาย,หญิง)
🏸5. แบดมินตัน (ชาย,หญิง)

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.