เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ครีเอเตอร์ "ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU"

#ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ครีเอเตอร์ “ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU”

#วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน CEO : POLYGON OFFICIAL

🎯รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

🎯รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

#ลงทะเบียนอบรมhttps://bit.ly/VtuberPSRU

ณ ห้องอบรม COMPUTER LAB106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

👉สอบถาม

☎️ 055-267200 เบอร์ภายใน ☎️ 9429

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#IDTPSRU

#SmartInfrastructure

#SmartPeople

#SmartManagement

#SmartEducation

#มหาลัยราชฏัชพิบูลสงคราม

#VtuberPSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.