มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV (มะเร็งปากมดลูก) ให้กับ (นักศึกษาหญิง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี) ซึ่งได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,038 คน

#ฉีดวัคซีนHPVมะเร็งปากมดลูก

💉🏥🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV (มะเร็งปากมดลูก) ให้กับ (นักศึกษาหญิง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี) ซึ่งได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,038 คน โดยกำหนดจัดบริการในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) แบ่งเป็น

🗓️ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ได้แก่ (คณะครุศาสตร์, คณะสังคมฯ, คณะเกษตรฯ และ คณะวิทย์ฯ)

🗓️ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ได้แก่ (คณะมนุษย์, คณะเทคโน, คณะพยาบาลฯ และ คณะวิทยาการฯ)

👉👉 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ >> https://sas.psru.ac.th/index.php/2023/12/21/hpv/

**ทั้งนี้ หากนักศึกษาติดภารกิจในวันที่ตรงกับกำหนดการของคณะที่ตนเองสังกัด ให้บริหารจัดการเวลาตามที่สะดวก ภายใน 2 วันนี้ เท่านั้น!! พร้อมนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) มาด้วย

💪💪การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

•ดื่มน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ

•ผู้มีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร หรือแพ้วัคซีน แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน

•หากมีอาการป่วย ไม่สบาย ไม่สามารถฉีดได้

•แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดวอร์ม ให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมแก่การฉีดวัคซีน

#วัคซีนHPV

#มะเร็งปากมดลูก

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.