มรพส.ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมงานตลาดนัดแรงงาน PSRU JOB FAIR 2024 วันที่ 20 ก.พ.นี้ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

“ก่อนจะรู้ว่าตัวเรา เหมาะกับอาชีพอะไร ให้พาตัวเองไปเรียนรู้ ในสิ่งนั้นก่อน”

มรพส. ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจร่วมงาน PSRU JOB FAIR 2024 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนทะเลแก้ว กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ได้แก่

>> การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ

>> การให้คำปรึกษา เตรียมความพร้อมเรื่องอาชีพให้รู้ว่า…คุณเหมาะกับอาชีพอะไร

>> เสวนา “เทรนด์อาชีพในอนาคต” จาก อวน.มรพส. เสวนาแบบสนับสนุนเงินลงทุนตั้งตัวอีกตั้งหาก

>> การประกวดแข่งขัน PSRU Got Talent เพราะความสามารถพิเศษนั้นสร้างรายได้แบบไม่มีขีดจำกัด

>> การอบรม Class Work Shop 10 หลักสูตร ที่สามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนอีกทางหนึ่ง (เรียนฟรี)

>> อื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://sdd.psru.ac.th/?p=928

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.