มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบ 3 Admissions PSRU เปิดระบบ 6 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ส่วนกลาง https://www.mytcas.com/

เลือกในสิ่งที่ “ชอบ” เป็นในสิ่งที่ “ใช่”
☑️ค้นพบความเป็นตัวเอง ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบ 3 Admissions PSRU เปิดระบบ 6 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ส่วนกลาง https://www.mytcas.com/
☎️สอบถามโทร. 055-267050 หรือ 061-9128976 หรือ Line: @reg.psru
💚🤍 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.