"ได้เวลาเรียนรู้ชีวิต บทเรียนต่อไป" 28 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมหลัก "ปัจฉิมนิเทศ"

“ได้เวลาเรียนรู้ชีวิต บทเรียนต่อไป” 28 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมหลัก “ปัจฉิมนิเทศ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
☑️กำหนดการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/1IKvk
▪️ แต่งกายสุภาพ ตามสไตล์ตนเองแบบชิลล์ๆ Chill Day
💚🤍 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.