ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ เด็กๆ ปิดเทอม มีวันหยุดยาวๆ ค่าไฟก็พุ่ง ระวัง! มิจฉาชีพฤดูร้อนจ้องจะเล่นงานคุณด้วยมุกเหล่านี้!

เตือนภัยการเงิน

หน่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มรพส. : PCSAC

จัดทำโดย : IDT สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล PSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.