26 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ พร้อมนักศึกษา คณาจารย์ - บุคลากร ซ้อมใหญ่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค และชุด finale ภายใต้คอนเซ็ป "ประเพณีสงกรานต์ไทย"

#วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

26 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ พร้อมนักศึกษา คณาจารย์ – บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ้อมใหญ่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค และชุด finale ภายใต้คอนเซ็ป “ประเพณีสงกรานต์ไทย” เพื่อจัดแสดงในเวทีระดับจังหวัด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเผยแพร่ความงดงามยังต่างประเทศ โดยมีการบันทึก VTR เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมจัดแสดงในเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ สู่เวทีกลางกรุงปารีส ฝรั่งเศส : France

✅ทุกภาคส่วนของ มรพส. นำเสนอความงดงามของวัฒนธรรมการแต่งกาย และลีลาอันอ่อนช้อยผสมผสานกับดนตรีพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง 4 ภูมิภาค และชุดการแสดง finale ภายใต้คอนเส็ป Songkran in Thailand

💚ขอบคุณทุกหัวใจชาวพิบูลฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดัน… คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย…นำ Soft power สู่สายตา

นานาชาติบนเวทีระดับสากล

▪️ ไฟล์ภาพ คลิกที่นี่ https://drive.google.com/…/1C87idTTI4Bn3V2GpOoILIHC4XsB…

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม🙏🇹🇭

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.