#ประกาศผลรอบ4

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2567

.

สอบสัมภาษณ์วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สามารถตรวจสอบรายชื่อ – นามสกุลได้ที่ https://reg.psru.ac.th

.

ส่วนสาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์ ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 ได้ทาง https://reg.psru.ac.th

.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 0-5526-7050 , 06-1912-8976

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.