#ประกาศรายชื่อภาคพิเศษ

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2567

.

กรอกข้อมูลรายงานตัววันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สามารถตรวจตรวจสอบรายชื่อ – นามสกุลได้ที่ https://reg.psru.ac.th

.

กรอกข้อมูลรายงานตัวและชำระค่าแรกเข้า

ได้ที่ https://reg.psru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 7 ม.ย. 2567

รับใบลงทะเบียนและชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

📞 0-5526-7050 , 06-1912-8976

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.