ทุบสถิติมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ยอดรวมกว่า 4,000 คน

พบกันเปิดเทอม 24 มิ.ย. 67 มหกรรมความสุขในรั้วเขียว-ขาว จัดเต็มเพื่อนักศึกษาทุกคน

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

#PSRU

◽️

🌐www.psru.ac.th

☎️ 055 267 000

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.