กำหนดการ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 #บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้ารับฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)

▫️

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา >> https://reg.psru.ac.th/phpcgi/permit/fpermit.php

▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม / สอบถาม : งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.