เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา 67 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดาวน์โหลดแอปเด็กพิบูล เพื่อตรวจสอบบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
🎯สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ …. Playstore คลิก https://bit.ly/3ZOZzfG?r=qr Appstore คลิก https://bit.ly/48DivC1?r=qr
✨ข้อมูลบริการประกันอุบัติเหตุ
✨ตารางเรียนแสดงในรูปแบบวัน และสัปดาห์
✨ปฏิทินนักศึกษา
✨E-Card
✨คู่มือนักศึกษาประจำปี
✨ตรวจสอบการเข้ากิจกรรม
✨การประเมินสุขภาวะ
✨ข้อมูล กยศ.
✨ข้อมูลระบบประเมินการสอน
✨ข้อมูลอีเมลของมหาวิทยาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5526-7200 (ตั้งแต่เวลา 08.45-16.30 น. )
#Smartinfrastructures #SmartManagement #SmartPeople #SmartEducation #IDTPSRU #PSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.