Slide
Slide
reg_admission67
reg_admission67
435953787_1016617209915587_8671288550155924523_n
435953787_1016617209915587_8671288550155924523_n
445388766_1016605736583401_3028760826655610797_n
445388766_1016605736583401_3028760826655610797_n
open2567
open2567
std_reward_060567
std_reward_060567
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ มรพส.

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะกรรมการ มรพส.

ข่าวรอบรั้ว มรพส.

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

Air Quality Information Center, AQIC

คุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวสารทางไซเบอร์

ข้อมูลและสถิติ

0

คณะ/สำนัก/สถาบัน

0

หลักสูตร

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

บุคลากร

วิดีทัศน์

ข่าวประกาศ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

วารสารศรีพิบูล

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ web counter